پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر مدیركل توسعه، تجهیزو نوسازی مدارس استان بوشهر گفت: تاكنون یكهزار و477كلاس درس به مساحت 165هزار مترمربع توسط نیكوكاران حقیقی و حقوقی دراین استان احداث شده است.

مدیرکل توسعه، تجهیزو نوسازی مدارس استان بوشهر در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار آموزش و پرورش افزود : دراستان بوشهر 468 نفر خیر حقوقی و حقیقی وجود دارد كه در زمینه ساخت مدرسه فعالیت می كنند و ازاین تعداد 180 خیر حقوقی هستند.

وی یادآورشد: خیرین حقیقی استان بوشهر منشا خیرات زیادی درعرصه عمرانی بویژه در زمینه احداث و نوسازی مدارس بوده اند.

مهندس ایرج زاده بیان كرد: خیرین حقوقی نیز كه بانك ها، بنیادهای خیریه، شركت نفت، پتروشیمی، بنیاد بركت و گروه های خودجوش خیرین هستند، چند سالی است كه گام های بلندی در توسعه فضاهای آموزشی استان بوشهر برداشته اند.

مدیركل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر اظهارداشت: تعهدات خیرین در سال 91 78میلیارد ریال برای اجرای 41پروژه است كه هم اكنون 28پروژه خیرساز در دست اجراست.

مهندس ایرج زاده گفت: همچنین هم اینك دو مدرسه توسط بانك های اقتصاد نوین در دشتی و ملت در بوشكان در دست ساخت است و یك مدرسه نیز توسط بانك اقتصاد نوین در تنگستان احداث شده است.

وی افزود: بانك ملت یك میلیارد و 150میلیون ریال برای احداث مدرسه بوشكان متعهد شده كه این مدرسه بزودی به اتمام می رسد.

مهندس ایرج زاده اضافه كرد: عملیات اجرایی احداث اولین مدرسه بانك ملی ایران در استان بوشهر نیز بزودی در برازجان آغاز می شود.

مدیركل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر ادامه داد: این طرح به صورت مشاركتی با مدیریت نوسازی مدارس اجرا خواهد شد.

رییس بانك ملی شعبه مركزی برازجان نیز گفت: بانك ملی برای احداث این مدرسه راهنمایی شش كلاسه اعتباری معادل سه میلیارد ریال اختصاص داده است.

وی یادآورشد: این كار با هدف كمك به ارتقای فضاهای آموزشی و فرهنگی و كمك به مناطق محروم توسط بانك انجام شده است.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر