پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢ مهر ١٣٩٧

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر مدیركل توسعه، تجهیزو نوسازی مدارس استان بوشهر گفت: تاكنون یكهزار و477كلاس درس به مساحت 165هزار مترمربع توسط نیكوكاران حقیقی و حقوقی دراین استان احداث شده است.

مدیرکل توسعه، تجهیزو نوسازی مدارس استان بوشهر در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار آموزش و پرورش افزود : دراستان بوشهر 468 نفر خیر حقوقی و حقیقی وجود دارد كه در زمینه ساخت مدرسه فعالیت می كنند و ازاین تعداد 180 خیر حقوقی هستند.

وی یادآورشد: خیرین حقیقی استان بوشهر منشا خیرات زیادی درعرصه عمرانی بویژه در زمینه احداث و نوسازی مدارس بوده اند.

مهندس ایرج زاده بیان كرد: خیرین حقوقی نیز كه بانك ها، بنیادهای خیریه، شركت نفت، پتروشیمی، بنیاد بركت و گروه های خودجوش خیرین هستند، چند سالی است كه گام های بلندی در توسعه فضاهای آموزشی استان بوشهر برداشته اند.

مدیركل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر اظهارداشت: تعهدات خیرین در سال 91 78میلیارد ریال برای اجرای 41پروژه است كه هم اكنون 28پروژه خیرساز در دست اجراست.

مهندس ایرج زاده گفت: همچنین هم اینك دو مدرسه توسط بانك های اقتصاد نوین در دشتی و ملت در بوشكان در دست ساخت است و یك مدرسه نیز توسط بانك اقتصاد نوین در تنگستان احداث شده است.

وی افزود: بانك ملت یك میلیارد و 150میلیون ریال برای احداث مدرسه بوشكان متعهد شده كه این مدرسه بزودی به اتمام می رسد.

مهندس ایرج زاده اضافه كرد: عملیات اجرایی احداث اولین مدرسه بانك ملی ایران در استان بوشهر نیز بزودی در برازجان آغاز می شود.

مدیركل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر ادامه داد: این طرح به صورت مشاركتی با مدیریت نوسازی مدارس اجرا خواهد شد.

رییس بانك ملی شعبه مركزی برازجان نیز گفت: بانك ملی برای احداث این مدرسه راهنمایی شش كلاسه اعتباری معادل سه میلیارد ریال اختصاص داده است.

وی یادآورشد: این كار با هدف كمك به ارتقای فضاهای آموزشی و فرهنگی و كمك به مناطق محروم توسط بانك انجام شده است.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر