پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: با رشد فعلی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار دانش و آغاز تغییر نظام آموزشی دوره دوم متوسطه از سال آینده، نیاز به فضای هنرستانی یک و نیم برابر می شود.

ˈحسین فولادیانˈ افزود: ایجاد توازن بین رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش و رشته های نظری از اهداف دوره متوسطه در آموزش و پرورش بوده که در سالهای اخیر با جدیت دنبال شده است.

وی با اشاره به کسب رتبه اول استان سمنان در ایجاد توازن بین رشته ای در دوره متوسطه در کشور، اظهار داشت: ترغیب دانش آموزان به سوی رشته های تحصیلی فنی و کسب مهارت متناسب با نیاز بازار کار از اهداف آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد: به دنبال افزایش تعداد دانش آموزان دوره متوسطه در هنرستانها، تعداد هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش از 70 هنرستان در سال تحصیلی گذشته به 76 هنرستان در سال تحصیلی جاری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعداد رشته های این هنرستانها نیز از 68 رشته در سال تحصیلی قبل به 73 رشته در سالجاری رسیده و همچنین تعداد دانش آموزان فنی حرفه ای و کاردانش از پارسال تا امسال از شش هزار و 331 نفر به هفت هزار و 127 نفر رسیده و رشدی 11 درصد داشته است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: آموزش و پرورش این استان بیش از پنج میلیارد ریال قرارداد آموزش مهارت در سالجاری برای آموزش تخصصی در بخشهایی مانند کشاورزی، فنی و حرفه ای، صنعت و معدن و ... دارد که برای این قراردادها و نوسازی تجهیزات هنرستانهای به اعتبار نیاز دارد.