پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 

مدير كل نوسازي مدارس فارس :

نگران 8 هزار كلاس درس غير ايمن هستيم .

 

علي رغم ايمن سازي حدود 8 هزار كلاس درس در مقابل خطر زلزله ، همچنان نگران 8 هزار كلاس درس غير ايمن ديگرهستيم كه براي مستحكم  سازي آنها به اعتباري بالغ بر 800 ميليارد تومان نيازاست .

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس فارس ، احمد دست نيان مدير كل نوسازي مدارس فارس همزمان با هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي با بيان اين مطلب ياد آور شد براي كاهش دغدغه خاطر مردم ، اوليا و دانش آموزان طي 8 سال اخير حدود 4 هزار و 300 كلاس درس قديمي بطور كامل تخريب و مجدد بازسازي شدند و بالغ بر 2 هزار و 800 كلاس درس هم با روشهاي مهندسي نوين در برابر خطر زلزله مقاوم سازي شدند و بالغ بريك هزار كلاس    درس ديگر درحال ايمن سازي در برابر حوادث غير مترقبه هستند .

مدير كل نوسازي مدارس فارس ، دانش آموزان را مهمترين سرمايه آينده كشور ذكر كرد و افزود : آنچه همه از آن بيم داريم وجود 8 هزار كلاس درس غير فني و غير مستحكم در برابر زلزله است كه مي طلبد مسوولين و خيرين با اهتمام بيشتر به ايمن سازي آن اقدام كنند كه جان آينده سازان به خطر نيفتد .

دست نيان هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي را فرصتي براي بازنگري در وضعيت ساختمان هاي غير مقاوم بخصوص مراكز عمومي دانست و افزود : براي استحكام سازي مدارس باقي مانده در برابر زلزله به 800 ميليارد تومان اعتبار نيازاست كه در صورت تخصيص طي يك دوره 5 ساله ايمن سازي فضاهاي آموزشي انجام خواهد شد .