پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

ازنوادگان کریم خان زندبه جمع خیرین مدرسه ساز هرمزگان پیوست

به گزارش  روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان دبستان علی کریم خان زندبازیربناء 378مترمربع درقالب 5کلاس درس درزمینی به مساحت 3000مترمربع باحضورجمعی ازخیرین مدرسه ساز بنیادرشدومسئولین محلی درروستای درپهن سندرک ازتوابع میناب افتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت.

دراین مراسم شادی وشعف وصف ناپذیر دانش آموزان اشک شوق ازچشمان خیرین جاری ساخت .

درپایان مراسم کیف ولوازم التحریرتوسط خیرین مدرسه سازبنیادرشدبه دانش آموزان اهداء گردیدو مسابقه نقاشی هم بین دانش آموزان برگزارگردید.

منبع: روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان