پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس بوشهر :
در مورخه30/8/91 همایش تجلیل از فعلان اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان بوشهر در سالن شماه 2 استانداری با حضور محمد حسین زارع معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار وحجت السلام والمسلمین خشنود  رئیس ستاداقامه نماز استان و مدیران کل و دبیران ستاد اقامه ادارات استان  برگزار شد.
اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس استان بوشهر جزء دستگاه های برتر استان انتخاب شد و توسط معاون استاندار و رئیس اقامه نماز استان  مدیر کل و دبیر ستاد اقامه نماز اداره مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.
 زارع معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار هم اشاره داشتندبه همه مدیران تاکید مینمایم که به امر نماز تاکید نموده و نماز را برهر کاری بخصوص جلسات ترجیح دهند.
جلسات مدیران ما که مهمتر از نبرد روز عاشورای امام حسین ع نیست که جنگ را تعطیل نمودند وبه نماز پرداختند.اینها همه برای ما درس است که هیچ برنامه ای را بر وقت نماز ترجیح ندهیم.
به قول شهید رجایی : به کار بگوئید نماز دارم ولی به نماز نگوئیم کار داریم.
ودر پایان از مدیران و دبیران دستگاه های برتر تقدیر و تشکر صورت گرفت
رئیس ستاد اقامه نماز استان حاج آقا خشنود در این همایش فرمودند:
که معروف ترین ،معروف ها امر به نماز است .مقام معظم رهبری
وهرجا مدیران دستگاه ها در نماز جماعت حضور فعال داشته باشند در آن دستگاه هم کارکنان با اشتیاق بیشتر شرکت می نمایند وهم برای ستاد اقامه قابل قبول تر است.
معاون استاندار هم اشاره داشتندبه همه مدیران تاکید مینمایم که به امر نماز تاکید نموده و نماز را برهر کاری بخصوص جلسات ترجیح دهند.
جلسات مدیران ما که مهمتر از نبرد روز عاشورای امام حسین ع نیست که جنگ را تعطیل نمودند وبه نماز پرداختند.اینها همه برای ما درس است که هیچ برنامه ای را بر وقت نماز ترجیح ندهیم.
به قول شهید رجایی : به کار بگوئید نماز دارم ولی به نماز نگوئیم کار داریم.
ودر پایان از مدیران و دبیران دستگاه های برتر تقدیر و تشکر صورت گرفت.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس  بوشهر