پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
   

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان ، مهندس مدرس درجلسه احداث نمازخانه درمدارس سخنش را بااین حدیث آغازکرد  قال الامام علی بن ابی طالب(علیه السلام): «الله الله فی الصّلوة فإنّها عمود دینكم»:
«خدا را، خدا را درنظر گیرید در توجه به نماز، كه پایداری دینتان به نماز باشد».

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان نمازخواندن رایک امرواجب دانست ووظیفه هرفردمسلمان است که درزمینه ترویج این فریضه الهی بکوشدوی نقش مدارس رادرترویج این امرالهی بسیارمهم دانست چون کودکان ونوجوانان وجوانان بیشتراوقات خودرا درمدارس سپری می کنندو نمازخانه درمدارس می تواندبه ترویج فرهنگ نمازدربین دانش آموزان کمک شایانی نماید.

مدرس درادامه افزود:این اداره کل براساس رسالتش علاوه برساخت فضاهای آموزشی احداث نمازخانه برای مدارس رانیزدردستورکارخودداردوازسال1388تاپایان 1390بالغ بر110نمازخانه بازیربنای 15000مترمربع احداث وبه کودکان ونوجوانان وجوانان دانش آموزاین مرزوبوم جهت اقامه فریضه نماز اهداء نموده است.

درپایان مدرس، نوسازی مدارس  را پیشرودرترویج فرهنگ نمازدانست وافزوددرترویج این امرالهی ازهیچگونه تلاشی دریغ نخواهدکرد.

منبع : روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان