پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
           

نوسازی مدارس نقش مهمی دراعتلای ورزش دانش آموزی استان دارد

ورزش یکی از شاخص های مهم توسعه محسوب می شود وتوجه به زیرساخت های ورزش دانش آموزی که طی سالیان اخیر بیش ازگذشته بوده علاوه براینکه ضامن سلامتی آینده سازان کشورعزیزمان ایران است بلکه زمینه ساز ورزش قهرمانی ودرخشش دانش آموزان استان درمیادین کشوری وبین المللی خواهدبود.

مدرس اظهارداشت:نوسازی مدارس هرمزگان طی سه سال گذشته 44سالن ورزشی بازیربنای 27728مترمربع به جامعه دانش آموزی استان اهداء نموده است که هزینه ساخت این پروژه ها ازمحل اعتبارات ملی،استانی ومشارکت خیرین مدرسه سازتأمین اعتبارشده بود.

درادامه مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان افزود:درجهت ادامه این روند توجه ویژه به امرورزش مدارس درسالجاری 54سالن ورزشی درسطح استان دردست اجرامی باشد.

درپایان مدرس  اضافه کردباتوجه به گام های بلندوزارت آموزش وپرورش  درزمینه ورزش مدارس می توان آینده درخشانی برای ورزش مدارس وبه دنبال آن برای ورزش حرفه ای کشورامیدواربود.

منبع:روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان