پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عمومی :اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام  در ارزیابی عملکرد سال 90 در بین دستگاههای اجرائی استان به عنوان دومین دستگاه بر تر وبرگزیده استانی شناخته شد.

آقای مهندس بهادری مدیرکل نوسازی مدارس استان ایلام  گفت این ارزیابی که دربین تمامی دستگاههای اجرائی استان در سال 90  از سوی کارگروه محترم تخصصی پژوهش ؛ فن آوری اطلاعات وتحول اداری استانداری ایلام  صورت گرفته  این اداره کل به عنوان دومین دستگاه برتر وبرگزیده استان انتخاب وجهت تقدیر در جشنواره شهید رجائی معرفی گردیده است که جا دارد این موفقیت را به مجموعه  همکارانم در اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام وسازمان متبوع تبریک عرض نمایم.

بهادری افزود:  لازم به توضیح که این اداره کل در سال89 در ارزیابی عملکرد رتبه نهم را کسب کرده بود.