پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

نوسازي مدارس استان كرمانشاه و همايش مدرسه ايراني و معماري ايراني

به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس استان كرمانشاه مهندس درويشي مديركل نوسازي مدارس استان در گفتگويي عنوان داشت به لطف خداوند متعال و با اهتمام سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور امسال نيز همچون ساليان قبل شاهد شكل گيري ششمين همايش معماري ايراني – اسلامي هستيم كه بر خود لازم مي دانم از كليه دست اندركاران برپايي اين نمايشگاه تقدير و تشكر به عمل آورم.

وي ادامه داد با توجه به اينكه مدارس از معدود ساختمانهايي هستند كه با گروه هاي سني و اجتماعي متفاوتي در ارتباط مي باشند و با نگاه به نقش تأثيرگذار مدارس در شكل گيري و شكوفايي شخصيت هر فرد و با درنظر گرفتن اين مسئله كه نهاد آموزش و پرورش به دليل وابستگي گسترده به مردم و فعل و انفعالات اجتماعي بيش از ساير نهادها مي تواند بستر تحول آفريني را فراهم آورد،  به جرأت مي توان گفت توجه به مسئله هويت و فرهنگ ايراني و اسلامي در طراحي مدارس يكي از مهمترين عواملي است كه بايد مدنظر قرار گيرد كه خوشبختانه به اين مهم در سازمان نوسازي مدارس توجه ويژه اي گرديده است. اميد است تا حصول به نتيجه نهايي شاهد ادامه اين طريق در ساليان آتي نيز باشيم. وي در پايان اظهار داشت كه اداره كل نوسازي استان در راستاي تحقق اين امر سعي نموده همچون ساليان قبل در همايش معماري ايراني- اسلامي حضوري فعال داشته باشد.