پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
 

همزمان باآغازسالتحصیلی جدید مدرسه 10کلاسه حضرت رقیه سفیدان باحضورحجه الاسلام دکترمحمدیان معاون محنرم وزیرآموزش وپرورش افتتاح گردید.

همچنین نواخت زنگ آغازسالتحصیلی جدید نیز توسط استاندارمحترم آذربایجان شرقی انجام پذیرفت.

مدرسه 10کلاسه حضرت رقیه سفیدان بازیربنای 1002مترمربع وبااعتباری بالغ بر511میلیون تومان به بهره برداری رسیده است

دکتربیگی استاندارآذربایجان شرقی دراین مراسم تلاش مهندس آذرنژادرادرساخت وسازفضاهای آموزشی استان ارزنده دانست واشاره نمودآمارپروژه های نوسازی مدارس که خودم افتتاح کرده ام ازدستم خارج شده است.