پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

 

نماینده مردم سیستان در مجلس شوری اسلامی از طرحها و پروژه های نیمه تمام و در دست احداث منطقه سیستان بازدید بعمل آ ورد

خانم دکتر عالی نماینده مردم زابل ، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی صبح پنج شنبه از مدارس و فضاهای آموزشی ، فرهنگی ، تربیتی و ورزشی مناطق مختلف زابل دیدن و از روند ساخت و ساز این فضاها مطلع شد .

در این دیدار که مدیر کل نوسازی مدارس استان ، فرماندار ، رؤسای دستگاههای مختلف شهرستان نیز حضور داشتند برضرورت اختصاص بودجه برای اتمام پروژه ها تاکیید شد.

خانم دکتر عالی عمده مشکل را در عدم تخصیص بموقع اظهار داشت و گفت : با تمهیداتی که اندیشیده خواهد شد ان شا ا... در مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه های مربوطه رایزنی خواهد شد.

ایشان در گفتگو با واحد مرکزی خبر نیز ضمن یادآوری این نکات از برخورد با پیمانکارانی هم که در اجرای طرحها اهمال می کنند خبر داد و از مسئولین خواست بر طبق قانون با آنها برخورد کنند.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان