پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

نمایشگاه هوشمندسازی مدارس با حضور ادارات آموزش و پرورش ، نوسازی مدارس ، مدارس هوشمند و شركتهای کشوری و استانی در زاهدان به مدت سه روز برپا شد.

 گشایش این نمایشگاه با حضور رئیس مرکز آمار، ارتباطات و فناوری اطلاعات ،مدیر كل آموزش و پرورش ،مدیرکل نوسازی مدارس و دیگر مسئولین استانی برگزار شد.

رئیس مرکز آمار، ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه هوشمند سازی مدارس تاثیر بسیاری در نظام تعلیم و تربیت دارد، اظهار کرد: مراحل یادگیری با فناوری اطلاعات رشد پیدا می‌کند و تغییر نظام آموزشی از حافظه‌محوری به پژوهش‌محوری با هوشمندسازی مدارس و استفاده از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر خواهد شد. رئیس مرکز آمار، ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه آموزش در مدارس هوشمند با محوریت معلمان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در مدارس هوشمند اطلاعات آموزشی به اشتراک گذاشته می‌شود و دانش‌آموزان در فرآیند آموزش مشارکت می‌کنند.

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش بیان كرد: مدرسه هوشمند یكی از اركان طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش و نظام ملی نوآوری و آموزشی است كه بهبود نظام مدیریت مدرسه در كشور، تحول در یاددهی و تعامل اولیا و مربیان با دانش آموزان براساس فناوری روز را باعث می شود.