پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

همزمان باهفته پژوهش وفناوری نمایشگاهی ازدستاوردهای پژوهشی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی برپاشد .

دراین نمایشگاه باارائه تصاویر ماکت فیلم وجزوات، آخرین دستاوردهای پژوهشی درمعرض دید  بازدید کنندگان قرارگرفته است . این نمایشگاه از 23 لغایت 28 آذرماه درمحل اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی دایر می باشد .

 

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی