پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

حضور نوسازي مدارس استان اردبيل در نمايشگاه پژوهش و فناوري

در اين نمايشگاه اداره كل نوسازي مدارس استان همگام با ساير نهادهاي پژوهشي و ادارات، دستاوردهاي پژوهشي چندين ساله خود را به نمايش گذاشت.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل ، نمايشگاه پژوهش و فناوري استان اردبيل روز شنبه مورخه 25/9/91 با حضور مقامات استان اردبيل و مهندس وحدتي پور مدير كل نوسازي مدارس استان اردبيل ، افتتاح و مورد بازديد هموطنان قرار گرفت.

 

در اين مراسم مهندس وحدتي پور توضيحات لازم را در خصوص هفته پژوهش و دستاوردهاي نوسازي مدارس در اين نمايشگاه به مسئولان حاضر ارائه كرده و افزود: موضوع پژوهش در نظام اداري و كاري بسيار مهم و جدي است كه اگر اين امر در محيط كاري ادارات نهادينه شود و مخصوصاً همكاران فني و معماري از اين موضوع استقبال كنند به پيشرفت هاي كلاني دست خواهيم يافت.

مدير كل نوسازي مدارس استان اشاره كرد: هر همكاري بتواند در مورد مسائل مربوط به حيطه كاري خود تحقيق و پژوهشي انجام داده و مقاله اي ارائه كند مورد تشويق قرار خواهد گرفت.

وي با اشاره به آيات و روايات موجود بيان كرد: خداوند بزرگ هميشه بندگان خود را به تغيير و تحول متعالي و افكار رو به رشد دعوت ميكند و بايد با تحقيق و پژوهش در كارهاي خود به فناوري هايي دست يابيم تا از روزمرگي خارج شويم.