پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧
 

برپايي نمايشگاه توليد محصولات داخلي در نوسازي مدارس استان اردبيل

مهندس وحدتي پور مديركل نوسازي مدارس استان در جلسه اي تحت عنوان توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين افتتاح نمايشگاه توليدات داخلي بيان كرد : اگر در سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني به بحث عميق كارشناسي وارد شويم ، حاصل چندين ساعت ، روز و ماه، تلاش در بدنه كارشناسي كشور است كه در اين مقطع از زمان نامگذاري اين چنين سالي شايسته ترين ، هدفمندترين و مديريت عالي در اقتصاد كشور بوده است .

 

وحدتي پور افزود : از جمله آسيب شناسي ، توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني ، مهار بيكاري و تورم و غير از اين نيست. مديريت اقتصادي در عصر امروزي كشورها ، يك كالا با برندهاي مختلف وارد كشوري مي شود . غافل از آنكه ما مغز و فكر و فرهنگ به آنها صادر مي كنيم وقتي كه ما فرهنگ صادر مي كنيم لايق اين فرهنگ متعلق به كشور ماست . برند و مارك مهم نيست مهم شعور و فرهنگ آن است .

وي گفت : معماري آب و خاك ايراني در مقياس جهاني بي نظير است و معماري ما در دنيا حرف ندارد و از معماري ما در مقياس جهاني با استفاده از انديشه هاي خود الگو برداري مي كنند . بي نظيرترين و پرمفيدترين خاك در كشور ايران وجود دارد بنابراين معماري بي نظير كشور و فكرهاي آسماني ايراني در اين زمان مصداق در چندين مدرسه سازي مثل مرحوم حاج حسنعلي عليپور وجود دارد كه تمام هستي و نيستي خود را در زمينه مدرسه سازي و فكر انساني و تعليم و تربيت سرمايه گذاري كرده است .

مديركل نوسازي مدارس استان تصريح كرد: در حوزه مهندسي سازه و ابنيه و ساخت مدارس و سالن ورزشي ، مسجد و پل ارتباطي مديريت اقتصادي كنيم و اقتصاد داخلي را تقويت كنيم كه با اين كار تحريمها را بي اثر كرده و نتيجه مثبت آن را مشاهده مي كنيم . و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري با فكر باطني و تدبير مديريت اقتصادي جز اين نيست و سياست و اهداف موضوع اين نمايشگاه فرهنگ سازي توليد داخلي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ايجاد شود . اين موضوع را فرهنگ سازي كنيم كه بسياري از مشكلات از سر راه ما برداشته مي شود .

 

بعد از مراسم، نمايشگاه توليدات داخلي استان از روز يكشنبه مورخه 28/03/91 ساعت 11 صبح با حضور مديران ، پيمانكاران و توليد كنندگان داخلي در محوطه اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل توسط مهندس وحدتي پور افتتاح شد و به مدت 5 روز در معرض ديد عموم قرار  خواهد گرفت .