پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

برپايي نمايشگاه توليد محصولات داخلي در نوسازي مدارس استان اردبيل

مهندس وحدتي پور مديركل نوسازي مدارس استان در جلسه اي تحت عنوان توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين افتتاح نمايشگاه توليدات داخلي بيان كرد : اگر در سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني به بحث عميق كارشناسي وارد شويم ، حاصل چندين ساعت ، روز و ماه، تلاش در بدنه كارشناسي كشور است كه در اين مقطع از زمان نامگذاري اين چنين سالي شايسته ترين ، هدفمندترين و مديريت عالي در اقتصاد كشور بوده است .

 

وحدتي پور افزود : از جمله آسيب شناسي ، توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني ، مهار بيكاري و تورم و غير از اين نيست. مديريت اقتصادي در عصر امروزي كشورها ، يك كالا با برندهاي مختلف وارد كشوري مي شود . غافل از آنكه ما مغز و فكر و فرهنگ به آنها صادر مي كنيم وقتي كه ما فرهنگ صادر مي كنيم لايق اين فرهنگ متعلق به كشور ماست . برند و مارك مهم نيست مهم شعور و فرهنگ آن است .

وي گفت : معماري آب و خاك ايراني در مقياس جهاني بي نظير است و معماري ما در دنيا حرف ندارد و از معماري ما در مقياس جهاني با استفاده از انديشه هاي خود الگو برداري مي كنند . بي نظيرترين و پرمفيدترين خاك در كشور ايران وجود دارد بنابراين معماري بي نظير كشور و فكرهاي آسماني ايراني در اين زمان مصداق در چندين مدرسه سازي مثل مرحوم حاج حسنعلي عليپور وجود دارد كه تمام هستي و نيستي خود را در زمينه مدرسه سازي و فكر انساني و تعليم و تربيت سرمايه گذاري كرده است .

مديركل نوسازي مدارس استان تصريح كرد: در حوزه مهندسي سازه و ابنيه و ساخت مدارس و سالن ورزشي ، مسجد و پل ارتباطي مديريت اقتصادي كنيم و اقتصاد داخلي را تقويت كنيم كه با اين كار تحريمها را بي اثر كرده و نتيجه مثبت آن را مشاهده مي كنيم . و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري با فكر باطني و تدبير مديريت اقتصادي جز اين نيست و سياست و اهداف موضوع اين نمايشگاه فرهنگ سازي توليد داخلي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ايجاد شود . اين موضوع را فرهنگ سازي كنيم كه بسياري از مشكلات از سر راه ما برداشته مي شود .

 

بعد از مراسم، نمايشگاه توليدات داخلي استان از روز يكشنبه مورخه 28/03/91 ساعت 11 صبح با حضور مديران ، پيمانكاران و توليد كنندگان داخلي در محوطه اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل توسط مهندس وحدتي پور افتتاح شد و به مدت 5 روز در معرض ديد عموم قرار  خواهد گرفت .