پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 
نمازخانه به جای آزمایشگاهی که بچه ها در آن نماز می خواندند
این نیکوکار مدرسه ساز نیز مانند بسیاری دیگر از خیرین دنبال بهانه ای بود تا بتواند به وصیت پدر و انجام کار نیک جامه عمل بپوشاند.
"نصر اله شکیبی" چگونگی ساختن نمازخانه برای مدرسه ای در شهرستان بهارستان را برایمان شرح داد:
چه شد تصمیم گرفتید در مدرسه دخترانه سپاهان، نمازخانه بسازید؟
اتفاق ساده ای منجر شد که به وصیت پدرم عمل کنم. بیماری همسرم و اتفاقاتی که بعد از آن پیش آمد دلیل بود برای اینکه جدی¬تر به موضوع فکر کنم. تا اینکه دخترم یک روز به خانه آمد و گفت: مدرسه ما نماز خانه ندارد و برای نماز خواندن به آزمایشگاه 12متری می¬رویم. وقتی این حرف را شنیدم تصمیم به ساخت نمازخانه در آن مدرسه گرفتم.
احساستان از این کار چیست؟
خیلی خوشحالم که به وصیت پدرم عمل کردم. همیشه در زمان حیاتش می خواست در کارهای نیک قدم برداریم و هر اندازه که می¬توانیم به دیگران کمک کنیم. او معتقد بود لذتی که در  خوشحالی دیگران است باید از نزدیک لمس کرد و قابل بیان نیست.
بس از این نمازخانه بازهم در کار ساخت و تجهیز مدارس مشارکت می کنید؟
متاسفانه مدارس این شهرستان کمبود امکانات دارند. در حالی که مدارس هوشمندسازی می شوند هنوز مدارس این شهرستان دو نوبته مانده اند و نمازخانه و امکانات رفاهی مناسب ندارند. این چیزها دلم را می¬لرزاند و اگر قرار باشد در این مسیر قدم دیگری بردارم خدا امکاناتش را فراهم می¬کند که من کوتاهی نخواهم کرد.