پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 
 

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش از طراحی سيستم GPS " موقعیت جغرافیایی" مدارس خبر داد و گفت: این سیستم شامل نقشه کشوری، استانی، شهرستان، منطقه، خیابان و فضای آموزشی مدارس برای دسترسی آسان و به روز رایانه ای مدیران آموزش و پرورش است.

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه به منظور جمع آوری اطلاعات از نیروی انسانی و دانش آموزان، بدنبال جمع آوری آمار فضاهای در اختیار آموزش و پرورش با عنوان شناسنامه فنی مدارس هستیم، افزود: این برنامه از ابتدای اردیبهشت ماه در همه استانهای کشور در حال انجام است و حجم وسیعی از فعالیتهای سازمان نوسازی مدارس را در بر می گیرد.

 معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه شناسنامه فنی شامل 600 شاخص است، گفت: مشخصات زمین از لحاظ نوع کاربری و پتانسیل برای تغییر آن، بخش حقوقی و مالکیت زمینها، مشخصات فیزیکی از لحاظ محوطه، سالنهای ورزشی، انشعابات، تجهیزات، اتصال به اینترنت، بخش خیرین مدرسه ساز، مقاوم سازی، مشخصات معماری ساختمان، تاسیسات مکانیکی ساختمان، کتابخانه، آزمایشگاهها و...از مهمترین بخشهای این شناسنامه هستند.

 رئیسی ادامه داد: تمامی فضاها و تجهیزات آموزش و پرورش با مشخصات کامل و دقیق جمع آوری می شود و با عنوان سامانه شناسنامه فنی فضا قرار می گیرد که منبع مهمی برای این وزارتخانه است.

 معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تهیه شناسنامه فنی در برخی از استانها بیش از 40 درصد پیشرفت داشته است، افزود: همچنین 54 کد برای کاربریهای مختلف فضاهای آموزشی اعم از کتابخانه، آزمایشگاه، کلاس، حیاط مدرسه، فضای ورزشی، نمازخانه تعریف کرده ایم تا آمار همه فضاها با جزئیات در دسترس قرار گیرد.

 براساس آخرین آمار بیش از 100 هزار مدرسه در کشور وجود دارند، اما به گفته وزیر آموزش و پرورش آمار دقیقی از تعداد مدارس و فضاهای آموزشی تحت مالکیت این وزارتخانه وجود ندارد و شناسنامه فنی برای جبران این نقصان تهیه می شود.

 ارزیابی کیفی ساختمانها از لحاظ مقاوم سازی

 رئیسی افزود: پس از تهیه شناسنامه فنی، سیستم "GPS "از نقشه کشوری، استانی، شهرستان، منطقه و سپس خیابان برای دسترسی آسان مدیران آموزش و پرورش تهیه می شود.

 معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش از تهیه بخش ارزیابی کیفی سریع ساختمان مدارس در مقابل زلزله برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: پیش از این 18 هزار مدارس ارزیابی کیفی شده بودند که با اجرای این برنامه تمام مدارس از نظر مقاوم سازی بررسی می شوند.

 رئیسی افزود: امیدواریم این برنامه تا اول مهر اجرا شود، در غیر این صورت تا اواخر پاییز آن را به سرانجام می رسانیم.