پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

 

نقش پدافند غیرعاملی مدارس جدید الاحداث وسالنهای ورزشی  درزلزله دیروزشهرستانهای اهر-هریس و ورزقان

مدارس جدیدالاحداث وهمچنین سالنهای ورزشی درمناطق زلزله زده شهرستانهای اهر-هریس و ورزقان دیشب مامنی برای مردم زلزله زده عمل کردند.

مهندس علی آذرنژادمدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی درپی کسب اطلاعات ازاکیپهای کارشناسی  اعزامی به مناطق زلزله زده که ازدیشب بادستورایشان برای بررسی وضعیت مدارس درآنجا حضوردارندوضعیت مدارس رابسیارخوب ارزیابی کرده وازنقش پدافند غیرعاملی مدارس که دیشب رابعنوان مامنی برای مردم زلزله زده عمل کردند خبرداد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی دیشب درحین پخش خبرساعت 11باارسال بخشنامه تلویزیونی ازمدیران مدارس جدیدالاحداث خواستند تادرب مدارس رابرروی مردم زلزله دیده بازکنند درپی این اقدام نیز صدیقی فرماندارشهرستان اهرازمردم خواستند تابمنظورحفظ امنیت جانی شهروندان، درمدارس اسکان یابند.

گزارشات تصویری وتکمیلی متعاقبا اعلام خواهدشد.

 

روابط عمومی نوسازی مدارس آذربایجان شرقی