پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر در آستانه برگزاري شانزدهمين جشنواره خيرين نشست مشترك مديران كل نوسازي مدارس و آموزش و پرورش استان بوشهر  و اعضاي كميته برگزاري جشنواره در سالن جلسات اداره كل آموزش و پرورش برگزار شد.

در اين نشست نسبت به نحوه برگزاري،زمان،مكان و ديگر موارد لازم در اين جلسه مطرح گرديد كه نتايج خوبي از اين نشست صميمي حاصل شد.

دبير شانزدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان آقاي حسن رفعت آزاد معرفي شد.