پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 

جلسه اي در خصوص طرح  شناسنامه ها با حضور مدير كل و معاونين اداره كل نوسازي مدارس استان برگزار شد كه به بررسي فعاليتهاي در دست اجرا و روند كلي طرح شناسنامه ها به تبادل نظر پرداختند.