پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

 بنا بر گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد  معاون اداری و مالی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز گفت : تاکنون افزون بر 70% از تعهدات دوازدهمین جشنواره خیّرین مدرسه ساز محقق شده است .

علی محمد طباخ پور هدف از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز را تعامل بیشتر با خیرین و مسئولان استانی و جذب کمکهای خیری در احداث و تکمیل فضا های آموزشی و پرورشی ذکر کرد و افزود جشنواره سیزدهم فرصت مناسبی برای مشارکت بیشتر خیرین در امر مقدس مدرسه سازی است .

در ائامه این جلسه معاون توسعه و منابع پشتیبانی ، معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش ، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان و دیگر اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

اضافه می نماید سیزدهمین جشنواره خیّرین مدرسه ساز استان یزد در 22اردیبهشت 1390برگزار خواهد شد .