پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
صبح امروز نشست هم انديشي خيران مدرسه ساز داخل و خارج از كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، نخستين نشست هم انديشي مجامع خيران مدرسه ساز داخل و خارج از كشور با حضور دكتر مرتضي رئيسي ، رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور و دكتر محمدرضا حافظي رئيس جامعه خيران مدرسه ساز كشور و حدود 30 نفر از نمايندگان مجامع خيران مدرسه ساز، تني چند از مديران كل نوسازي مدارس استانها و با حضور اصحاب رسانه برگزار گرديد.
همچنين در اين نشست به راهكارهاي همكاري ميان مجامع خيرين مدرسه ساز خارج كشور و گسترش مشاركت هاي مردمي تاكيد شد.