پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 
جناب آقای حاج طاهری مدیر کل آموزش و پرورش استان به اتفاق مسئول روابط عمومی با حضور در دفتر مدیر کل نوسازی مدارس با ایشان و اعضای شورای معاونین نوسازی مدارس به گفتگو نشست ، جناب آقای حاج طاهری در این جلسه با خسته نباشید به مجموعه نوسازی مدارس خواستار ارتباط و هماهنگی بیشتر جهت موفقیت مضاعف در خدمت به فرهنگیان و دانش آموزان استان شد.مهندس بیدارپور مدیر کل نوسازی مدارس با عرض تشکر و خیر مقدم به حاج طاهری گزارشی از روند خدمات نوسازی مدارس از بدو تا کنون بویژه چند ساله اخیر ارائه نمود و وضعیت پروژه های فعلی نیمه تمام نوسازی مدارس را جهت حمایت و همکاری بیشتر ایشان ارائه نمود.