پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨


با هدف تشريح اهداف جشنواره بانوان خير مدرسه ساز ، نشست مسئولان ستاد پشتيباني بانوان خير
مدرسه ساز استانها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، در اين مراسم كه صبح امروز نوزدهم اسفندماه در سالن اجتماعات سازمان برگزار گرديد در ابتدا خديجه نيزاري گفت: شما با چهار انگيزه فطرت – عقل – فرمان الهي و عشق و جذبه در ساير بانوان ايجاد انگيزه مي كنيد. و به همين سبب گرايش بانوان به اين امر بيشتر شده است و دو اثر مهم از آنها به جاي مي ماند: 1 – مدرسه مي سازند 2 – مدرسه ساز مي سازند يعني مردان را تشويق به اين مهم مي نمايند.
نيزاري در ادامه افزود ، ايرانيان اغلب خير و فرهنگ دوست هستند و كار خيري كه در زمينه فرهنگ سازي انجام شده است تأثير بسزايي در جامعه دارد.
وي از استانهاي پيشرو و فعال و طرحهاي آنها نام برد و از آنها قدرداني نمود.

سخنران دوم اين برنامه مهندس محمدرضا جعفري بود كه يادآور شد در جامعه ما همه مسئولين كشور به بحث مدرسه سازي و خيرين بها مي دهند و در هيچ برهه اي از تاريخ مانند اين پانزده – شانزده سال چنين تشكلهايي در هيچ كشوري نبوده است كه همه با هم كلاس و مدرسه مي سازند. او متذكر شد. خيلي از وزارتخانه ها حركتي را شروع كردند و از شما اقتباس كرده اند.
جعفري از زحمات بانوان قدرداني كرد و خواهان حضور پوياتر و فعالتر بانوان شد و متذكر گرديد در جشنواره پانزدهم دو رويكرد وجود دارد. 1 – تكميل پروژه هاي دولتي با كمك خيرين 2 – پيگيري تحقق تعهدات جشنواره هاي گذشته.
در ادامه ممبني گفت : در بخش مشاركت هاي مردمي زيرساخت هاي خوبي تهيه شده است تا با استفاده از تكنولوژزي فناوري اطلاعات در فعاليت ها جهش بوجود آيد.
ممبني افزود ، كليه اطلاعات خيران مدرسه ساز كشور در سيستم مديريت پروژه ضبط و ثبت مي شود و از طريق اين سامانه كه محرمانه نيز مي باشد دسترسي به اطلاعات سهل و آسان مي گردد.
او افزود ، براي هر جشنواره سايتي راه اندازي مي شود تا از اين طريق اطلاعات توسط استانها در سايت قرار گيرد و با اين مكانيزم با استانها تعامل برقرار مي گردد و در اين سايت انبوهي از اطلاعات و مستندات به روز مي شود كه در دسترس همگان قرار مي گيرد.
زهره دانش مهر آخرين سخنران اين نشست ، به ارائه گزارش عملكرد پرداخت و متذكر شد 17 درصد خيرين مدرسه ساز را بانوان و 68 درصد را آقايان و 15 درصد نيز اشخاص حقوقي مي باشند. همچنين از سال 79 تا 91 ، 49 هزار كلاس تحويل آموزش و پرورش شده است.
او به روند صعودي تعهدات و تحقق تعهدات از جشنواره اول تا سيزدهم اشاره كرد و افزود تاكنون 13 همايش از سال 75 تا 7 آبان 90 برگزار شده است و 3 همايش نيز در خارج از كشور برپا گرديده.
دانش مهر بهترين شاخص جشنواره چهاردهم را تهيه سرود ملي جشنواره و تبليغات محيطي در استانها ذكر كرد و از حضور رئيس جمهور – استانداران – ائمه جماعات – وزير آموزش و پرورش در جشنواره به عنوان بها دادن مسئولان به اين امر خير ياد كرد.
گفتني است در پايان اين نشست ، نمايندگان استانها به ارائه گزارش مختصري از فعاليتهاي استان خود پرداختند.