پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، نشستي با حضور مهندس جعفري مدير كل مشاركتهاي مردمي سازمان نوسازي مدارس كشور ، مهندس ممبيني مشاور فن‌آوري و اطلاعات اين سازمان، مهندس فرحبخش مدير كل نوسازي مدارس خوزستان، رييس مجمع خيّرين مدرسه‌ساز استان، رييس ستاد بانوان خير مدرسه‌ساز و مسئول مشاركتهاي مردمي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان با موضوع بررسي ميزان تحقق تعهدات خيّرين مدرسه‌ساز برگزار شد.

در اين نشست مهندس جعفري ضمن اشاره به فعاليتهاي مجمع خيّرين مدرسه‌ساز خوزستان در سالهاي گذشته و كسب عناوين برتر در جشنواره‌هاي خيّرين مدرسه‌ساز، به برنامه‌ريزي هرچه بيشتر جهت برگزاري پانزدهمين جشنواره خيّرين مدرسه‌ساز استان‌ها اشاره كرد و افزود: امروزه ما بايستي به شيوه‌هاي منسجمتري براي جذب كمكهاي مردمي روي آوريم و با ارائه‌ي يك سيستم منظم و آماري، ضمن تقسيم‌بندي انواع كمكهاي خيّرين مدرسه‌ساز، واقعي بودن آنها را نيز براي بهتر به تحقق رسيدن دنبال كنيم.

وي به تلاشهاي سازمان نوسازي مدارس كشور و مشاركتهاي مردمي براي رسيدن به يك قالب تازه جهت جذب كمكهاي خيّرين مدرسه‌ساز و تحقق تعهدات جشنواره‌ها اشاره كرد و شيوه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات در جشنواره‌ها را بسيار مهم توصيف كرد.

سپس مهندس ممبيني به نمونه‌هايي از اين شيوه‌ها و قالبها اشاره كرد و به ارائه‌ي توضيحات كاملي در خصوص آنها پرداخت.

در ادامه‌ي اين نشست، وضعيت پروژه‌هاي خيّري و تعهدات خيّرين خوزستاني و ميزان تحقق آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.