پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
  به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس خوزستان، اولين نشست تخصصي و فنّي سرناظران نوسازي مدارس خوزستان با حضور مهندس فرحبخش مدير كل نوسازي مدارس اين استان برگزار شد.

در ابتداي اين نشست مهندس فرحبخش ضمن تبريك سال نو، به نامگذاري سال جديد از طرف مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: امسال به فرموده مقام عظماي ولايت سال جهاد اقتصادي نام گرفته است كه بايد براي رسيدن به نتايج خوب اقتصادي مبارزه اقتصادي را لحاظ كرد.

وي در بخشي از سخنان خود افزود: سال جديد سالي پركار خواهد بود پس در نتيجه نياز به تلاش شبانه‌روزي خواهيم داشت و بايد همه تلاشها مضاعف گردد تا بتوانيم از بودجه‌هاي خوبي كه براي ساخت مدرسه اختصاص يافته به درستي استفاده گردد و در پايان شاهد ساخت فضاهاي آموزشي ايده‌آلي در مناطق محروم باشيم.

مهندس فرحبخش در اين جلسه ضمن برشمردن خصايص مهندس رضايي سرناظر پروژه‌هاي اهواز در سالهاي گذشته وي را به عنوان سرپرست معاونت اجرايي منصوب كرد و از رضايي انتظار تغييرات عمده در اين بخش را عنوان كرد.

پس از اعطاي حكم سرپرستي معاونت اجرايي به مهندس رضايي، وي در بخشي از سخنان خود به برنامه‌هاي آينده اشاره كرد و در تاييد سخنان مهندس فرحبخش براي سال جاري همّت بلند همه‌ي همكاران را طلب نمود.

در ادامه اين جلسه معاونت فنّي و اداري مالي، مسئول حراست و ذيحساب نيز مواردي را در خصوص توجه هرچه بيشتر همكاران در سال جاري عنوان نمودند.