پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
در عصر روز دوشنبه مورخ 14/06/90 شورای رؤسا و معاونین آموزش و پرورش مناطق آموزشی با حضور جناب آقای حاجی بابایی وزیر محترم آموزش و پرورش ، آقای فتحی مدیرکل محترم آموزش و پرورش ، آقای مهندس رجایی مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان کرمان ، رؤسای آموزش و پرورش مناطق برگزار شد که در این جلسه از تلاش و زحمات بی دریغ و دلسوزانه آقای مهندس رجایی و پرسنل زحمتکش اداره کل نوسازی مدارس در امر ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی تقدیر و تشکر بعمل آمد .