پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی مدارس کشور روز دوشنبه مورخ 28/9/90 آقاي دكتر رئيسي به اتفاق معاونين و مديركل دفتر مشاركتهاي مردمي و همكاران سازمان در بنياد بركت حضور يافتند و با آقايان دكتر شايان رئيس هيات مديره و دكتر شكرخواه مديرعامل و شريفي نيا معاون بنياد بركت ديدار و گفتگو نمودند. در اين جلسه ابتدا آقاي دكتر شايان ، آقاي دكتر شكرخواه مديرعامل جديد اين بنياد را معرفي نمود و اظهار اميدواري كرد كه با حضور ايشان اين بنياد ، فوي تر از گذشته اهداف خود را دنبال نمايد ، همچنين ايشان از تلاشهاي سازمان نوسازي مدارس كشور بخاطر همكاري در ساخت مدارس در مناطق محروم تجليل نمود. سپس آقاي دكتر شكرخواه از اهداف بنياد بركت در جهت ايجاد سلامت ، اشتغال و آموزش در مناطق محروم ياد كرد و از همكاران سازمان نوسازي مدارس كشور بخاطر همكاري تقدير نمود و خواستار استمرار اين حركتهاي فرهنگي شد.

آقاي دكتر رئيسي نيز ضمن سخناني ، ساخت مدرسه در مناطق محروم را از اقدامات موثر اين بنياد دانست و گفتند مسئولين استانها و مردم مناطق محروم در مراسم هاي افتتاح قدرشناسي خود را نسبت به ساخت اين مدارس ابراز داشته اند و آمادگي اين سازمان را براي ساخت حداقل 1000 كلاس ديگر با سرعت و كيفيت بيشتر اعلام نمودند.

در اين مراسم از آقاي دكتر شايان بخاطر تلاشهاي قبلي با اهداء لوم تقدير تجليل بعمل آمد.