پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور با كاركنان سازمان نشست صميمي و رودررو داشت. به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، دكتر مرتضي رئيسي ، ضمن ديدار با كاركنان سازمان گفت : شاخصه اصلي كار ما ، اجرا، فني و توليد پروژه و ساختمان است و سازمان نوسازي ضمن انبوه سازي مدارس از سلامت نسبي برخوردار است و خوشبختانه در دستگاه قضايي كشور پرونده ندارد.
وي گفت: مصوبات در بخش عمران آموزش و پرورش در قالب پروژه شكل مي گيرد.
و در سال جاري هر روز 10 پروژه تحويل آموزش و پرورش كشور شده است ، روزي 55 كلاس با زيربناي 8 هزار و 250 مترمربع زيربنا و تاكنون 17 ميليون و 100 هزار مترمربع فضاي آموزشي مقاوم سازي شده است.
وي از عملكرد كاركنان سازمان و استانها قدرداني نمود و افزود ، تلاش و كوشش شما باعث شد تا در ارزيابي ها سازمان نوسازي رتبه اول را از آن خود كند.
رئيسي از صنعتي سازي پروژه ها خبر داد و افزود حتي در روستاها صنعتي سازي و توجه به معماري مدارس مورد توجه قراردارد و معماري فضاي آموزشي طي 5 سال گذشته ارتقاء يافته است.
وي يادآور شد سازمان نوسازي مدارس كشور اولين دستگاه اجرايي است كه وارد حيطه مقاوم سازي شد و اين مطلب در مجامع علمي و دانشگاهي نيز راه يافته است.