پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

مهندس قائمي مدير كل محترم نوسازي مدارس استان مركزي در نشست خبري خود در برنامه گفتگوي ويژه صدا و سيماي استان مركزي اظهار داشتند : حدود 2000 مدرسه مشتمل بر 8356 كلاس درس هم اكنون در سطح استان داير است كه تعداد 200 هزار دانش آموز در آنها مشغول به تحصيل هستند.

مهندس قائمي گفتند : مدارس ما شامل دو بخش دولتي و غير انتفاعي است كه نوسازي مدارس وظيفه تجهيز مدارس دولتي را بر عهده دارد و مدارس غير انتفاعي خود ، مسئول هستند.

وي گفت : ما سعي نموده ايم تا حداقل ملزومات و تجهيزات مورد نياز اعم از كلاسي ، دفتري و مكان هاي مختلف آموزشي در مدارس نصب گردد تا دانش آموزان ما بتوانند با آرامش به ادامه تحصيل بپردازند و پي گير آن هستيم تا از طرق و مجاري مختلف اين حداقل ها را به حداكثر برسانيم و به فرم ايده آل برسيم كه تمام اين موارد مستلزم اعتبارات كافي مي باشند .

مدير كل نوسازي مدارس در قسمتي ديگري از صحبت هاي خود به بحث مراقبت از فضاهاي احداثي اشاره نمودند و اضافه نمودند : ما دو مشكل اساسي داريم كه يكي ، تغيير كاربري فضاهاي آموزشي است كه ما بر اساس نقشه هاي سازماني و مصوب و استاندارد سازي احداث مي كنيم اما بعضا" به خاطر كمبود فضاها و سرانه ها در برخي مناطق آموزش و پرورش توسط همكاران محترم آموزش و پرورش تغيير كاربري پيدا مكنند و اين مسئله باعث مي گردد تا عرصه آن فضاي آموزشي به هم بخورد و از شكل كاربري و اصولي خارج گردد و همين امر باعث مي گردد تا مشكلات فيزيكي و تجهيزاتي مناسب با آن فضا بوجود بيايد و مورد دوم بحث عدم نگهداري صحيح توسط همكاران آموزش و پرورش مي باشد كه باعث تخريب زود رس پروژه ها ي نوساز مي گردد و مشكلات عمده اي را در جهت نگهداري و تعميرات مجدد براي اين دستگاه اجرايي پديد مي آورد.

مهندس قائمي اظهار داشتند : با عنايت به اهداف عاليه سازماني ،خوشبختانه سيستم هوشمند سازي در اولويت كاري ما قرار دارد به گونه اي كه در تمامي مدارس جديد الاحداث كلاس هاي هوشمند را اجرا مي نماييم و آموزش هاي لازم از طريق كارشناسان خبره ما داده مي شود.

مدير كل نوسازي در بخش مهمي از سخنان خود بيان داشتند : علي رغم تمامي مشكلات  و با تلتش خستگي ناپذير همكارانم در مجموعه هاي مختلف موفق شديم در اين 8 سال گذشته حدود 530 پروژه بالغ بر 2750 كلاس درس احداث نماييم كه به ازاي هر 5 روز يك پروژه در سطح استان مركزي احداث گرديده است و اين يكي از بزرگترين افتخارات و دست آوردهاي نوسازي مدارس در سطح استان و كشور مي باشد.

وي در خاتمه از حمايت و همياري تمامي مسئولان و مديران دلسوز كشوري و استاني و مجموعه آموزش و پرورش استان و همچنين خانواده بزرگ خيرين مدرسه ساز تقدير و تشكر نمودند و اظهار اميدواري كردند تا با ادامه اين حمايت ها شاهد شكوفايي آموزش و پرورش در آينده باشيم.

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان مركزي