پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

این نشست که با حضور  ،فرماندار سمنان،مدیریت آموزش وپرورش شهر سمنان وجمعی از خیرین مدرسه ساز فرهنگیان سمنان ومهندس شیخ اویسی مدیر کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس استان سمنان و   اعضای شورا و جمعی از کارشناسان  در محل دفتر مدیر کل نوسازی مدارس استان برگزارشد .

در این جلسه فرماندار سمنان با توجه به اعلام آمار سرشماری سال1390 و مهاجر پذیر بودن شهر سمنان که با کمبود مدارس مواجه شده است تاکید بر احداث پروژه های جدید وتکمیل پروژه های مسکن مهر و تحویل پروژه های نیمه تمام وتخریب وباسازی شد

مهندس شیخ اویسی مدیر کل نوسازی مدارس استان سمنان بااعلام اینکه فضاهای آموزشی وپرورشی تخریبی در استان سمنان زیاد است ودر زمان اعلام آمار این فضاها به سازمان مرکزی برای اعلام به مجلس خوب دیده نشده است و اعتبار استان سمنان در این بخش هفت دهم درصد از اعتبارات کل کشور است که با این اعتبار اداره کل قادر نیست به بازسازی مدارس تخریبی استان بپردازد

ایشان با تاکید به اینکه در سال جدید مقرر است تا پروژه های نیمه تمام در کل استان به سرانجام رسانده شود خواستار کمک  کمیته برنامه ریزی شهرستان واستان

 شدند تا  پروژه ها ی نیمه تمام به اتمام برسد

در ادامه جلسه به بحث وبررسی مشکلات فضاهای آموزشی وپرورشی شهر سمنان پرداخته شد