پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي ،توسعه وتجهيز مدارس استان بوشهر نخستين جلسه شوراي فني اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر در سال 1393 در تاريخ 1393/1/24برگزار گرديد در اين جلسه ضمن گراميداشت ياد درگذشتگان حادثه زلزله 20 فروردين 92 شنبه به بازخواني درسهاي زلزله مذكور و تاثير آن بر روند جاري فعاليتهاي فني اداره كل پرداخته شد. بررسي نكات فني پروژه هاي در دست اجرا در راستاي ارتقاي كيفيت فعاليتها و همچنين مشورت در مورد موارد مورد علاقه همكاران قسمت هاي مختلف فني از ديگر مباحث طرح شده در جلسه مذكور بود.