پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي ،توسعه وتجهيز مدارس استان بوشهر نخستين جلسه شوراي فني اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر در سال 1393 در تاريخ 1393/1/24برگزار گرديد در اين جلسه ضمن گراميداشت ياد درگذشتگان حادثه زلزله 20 فروردين 92 شنبه به بازخواني درسهاي زلزله مذكور و تاثير آن بر روند جاري فعاليتهاي فني اداره كل پرداخته شد. بررسي نكات فني پروژه هاي در دست اجرا در راستاي ارتقاي كيفيت فعاليتها و همچنين مشورت در مورد موارد مورد علاقه همكاران قسمت هاي مختلف فني از ديگر مباحث طرح شده در جلسه مذكور بود.