پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
به همت سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور ، نخستين گردهمايي سراسري تحقيقات و پژوهش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي نوسازي مدارس كشور ، صبح امروز با حضوردكتر مرتضي رئيسي رئيس سازمان نخستين نشست سراسري با نمايندگان تحقيقات و پژوهش استانها در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.
بر مبناي اين گزارش ، براساس بخشنامه ارسالي به استانها در خصوص فعاليتهاي پژوهش استانها بحث و تبادل نظر گرديد.
همچنين براي نخستين مرتبه و به دليل نگاه عالمانه و ارائه خدمات نقاط كور و مبهم در امر تعليم و تربيت شناسايي شوند و منابع در جهت پژوهش هاي مورد نياز استانها استفاده گردد.
براساس اولويت هاي اعلام شده از سوي سازمان و برمبناي فراخوان استانها ، طرح ها ي تحقيقاتي دانشجويان پذيرفته شود و كد رهگيري اخذ نمايند در اين فرآيند با دانشجو قرارداد منعقد مي شود.
لازم به ذكر است مطالعات پژوهش بايد كاربردي و در زمينه مدارس باشد.
پيشنهاد استانها در اين نشست تشكيل كميته پژوهشي استان مي باشد تا در انتخاب پروژه ها بهتر عمل نمايند. در ضمن تنظيم شرح خدمات براي مطالعات پژوهشي به عهده ادارات كل استانها مي باشد كه بايد با دقت اين امر انجام پذيرد.
در بخش دوم اين نشست كارگاه آموزشي با حضور عضو هيأت علمي دانشگاه برگزار مي شود.
لازم به ذكر است در اين گردهمائي مهندس ترابي زاده ،داوود نعيمي ،دانش مهر و اسماعيل آبادي به ترتيب معاون سازمان،مدير كل برنامه ريزي ،مشاور و ذيحساب و ساير مسئولين بخش فني سازمان نيز حضور داشتند.