پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 
 

نخستين نشست كميته پيگيري تحقق تعهدات چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز در سالجاري برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، مهندس سيد محمدرضا جعفري مديركل دفتر مشاركتهاي مردمي ضمن بيان مطلب فوق يادآور شد كميته پيگيري تحقق تعهدات سازمان مركزي با حضور معاونين سازمان ، مهندس مسلمي و مهندس ترابي زاده ، مديران كل ، مشاوران و نمايندگان سازمان در چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز و مديرعامل مجمع خيرين مدرسه ساز برگزار گرديد.

 مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی گفت: اين نشست با هدف تحقق تعهدات با بهره گيري از طريق سيستم مديريت پروژه و شناسنامه فني مدارس و نظارت بر پروژه هاي خيرين همگام با پروژه هاي دولتي تشكيل شد.

 وي افزود با توجه به اهميت و حساسيت موضوع مقرر گرديد مصوبات كاربردي و مورد لزوم براي موضوع مطرح شده پيگيري و نشست ها هر ماه برگزار گردد تا از روند تحقق تعهدات در استان بررسي بعمل آيد.