پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 
 

  در مورخه 3/8/90 جلسه اي در خصوص نحوه اجراي پروژه هاي طرح بنياد بركت ، موضوع سفر مقام معظم رهبري به استان كرمانشاه در محل اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه با حضور نمايندگان بنياد مذكور و نوسازي مدارس تشكيل و مقرر شد :

1-      زمين بلامعارض جهت احداث پروژه ها توسط اداره كل نوسازي مدارس استان با آموزش و پرورش مناطق تحويل مجري طرح ها گردد .

2-      نقشه و مشخصات فني و اجرايي توسط نوسازي مدارس استان تهيه و نظارت و اجرا از آغاز تا پايان نيز به عهده ي اين اداره كل خواهد بود .

3-      اجراي ديوار و محوطه سازي به عهده ي نوسازي و اجراي كامل ساختمان آموزشي و سرويس بهداشتي دانش آموزان به عهده ي گروه هاي جهادي خواهد بود .

4-      كليه ي مدارس بايستي به نام بركت نامگذاري شود .

5-      مدارس بركت توسط گروه هاي جهادي تا قبل از پايان سال 1390 آماده بهره برداري شود .

6-      صورتجلسه فوق در خصوص 4 پروژه چشمه كبود ، شهداي پاسار هرسين ، آگاه عليا و يوسفجرد سنقر و كليايي تنظيم شده است .