پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي و مدارس مازندران علي نبيان مدير ورزش دوست اين اداره گفت : ساماندهي مناسب براي انجام مسابقات صورت گرفته ضمن اينكه تمامي ادارات و دواير دولتي در اين دوره شركت خواهند كرد كه اميدوارم به نحو شايسته اي ميزبان مسابقات باشيم .

نبيان در ادامه افزود : اين مسابقات بصورت  گروهي قرار است  آغاز شود و تيم هاي صعود كننده در مرحله بعد بصورت تك حذفي با هم رقابت مي پردازند و تمامي تمهيدات لازم براي هر چه بهتر بر گزار شدن اين دوره صورت گرفته است . ضمن اينكه از دوران درجه ملي نيز در اين مسابقات استفاده خواهد شد كه يك مسابقه رسمي صورت بپذيرد . وي در ادامه گفت : ما قصد داريم همانند سال گذشته كه ميزباني مسابقات سراسري ادارات كل نوسازي مدارس كشور را داشتيم در اين المپياد نيز سهيم باشيم چون اولين دوره از بر گزاري مسابقات است و اگر شرايط و سطح مسابقات بالا باشد چه بسا آمادگي بر گزاري مسابقات المپياد كاركنان كشوري را نيز خواهيم داشت .

البته همه اين مسائل بستگي به برگزاري اين دوره مي باشد ضمن اينكه وظيفه ساماندهي بر عهده ما مي باشد يك كار گروه تشكيل داديم تا با نظارت صحيح تمامي نكات را زير نظر داشته باشند .