پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
 

ميزبان ، ميزبان كودكان معصوم استثنايي شهرستان ساوه شد.

برگ زرين ديگري بر صفحات كتاب عشق و ايثار خيرين مدرسه ساز استان مركزي افزوده شد .

در جلسه مشتركي كه  با حضور آقاي محمد ميزبان نيكوكار خير انديش ، مدير آموزش و پرورش ،كارشناس مشاركتهاي مردمي شهرستان ساوه ، كارشناس مسئول مشاركتهاي مردمي ، كارشناس مسئول روابط عمومي ،مدير نظارت منطقه ساوه ، ناظر پروژه هاي شهرستان ساوه  اداره كل نوسازي مدارس استان مركزي در محل كار خير مدرسه ساز واقع در شهرك صنعتي كاوه شهرستان ساوه تشكيل شد توافق  احداث يكباب واحد آموزشي كودكان استثنايي در شهرستان ساوه توسط آقاي ميزبان امضاء شد

در اين جلسه صميمي و معنوي به بحث و گفتگو در باب اهميت مدرسه سازي و نيازهاي دانش آموزان منطقه ساوه پرداخته شد .

سالمي مدير آموزش و پرورش شهرستان ساوه با اشاره به اينكه مديران صنايع اين شهرستان با حضور پر شور خود در ساخت مدرسه و رفع نيازهاي آموزشي گام بسيار مهمي را در رفع مشكلات آموزش و پرورش برداشته اند گفت : بحمدلله خيرين همگام با دولت بخش عظيمي از نيازها را مرتفع ساخته و شهرستان ساوه در اين امر پيشتاز است .

در ادامه ميرزايي كارشناس مسئول مشاركتهاي مردمي اداره كل نوسازي مدارس استان مركزي با بيان اين كه در استان مركزي 35 درصد مدارس به دست خيرين مدرسه ساز احداث و تكميل مي شود خيرين را سرمايه هاي جاودان ميهمن اسلامي برشمردند و بوسه بر دست خيرين مدرسه ساز را حداقل خدمت مسئولين عنوان كرد و پيوستن آقاي محمد ميزبان به جمع سرو قامتان استان را تبريك گفتند .

در ادامه آقاي ميزبان با اشاره به اينكه ساخت مدرسه از توفيقات الهي مي باشد و انشاء الله با تكميل و ساخت اين مدرسه و تحويل به آموزش و پرورش اين توفيق حاصل گردد .

وي اظهار داشت خدمت به جامعه و ميهن اسلامي از وظايف همه مي باشد كه اميدوارم خداوند اين توفيق را نصيب بنده نمايد همچنين در خصوص اسم مدرسه ايشان خواستند بنام خودشان ثبت نگردد و به اسم نورالهدي نامگذاري گردد .

در پايان توافقنامه در پنج نسخه به امضاء رسيد و جلسه با ذكر صلوات به پايان رسيد .

لازم بذكر است پروژه مذكور با زير بناي 2070 متر مربع و 15 باب كلاس درس در دو طبقه با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و دويست ميليون تومان به طور كامل توسط خير محترم احداث مي گردد .

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان مركزي