پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
 
'محمدرضا حافظي' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا به پايان برگزاري جشنواره هاي استاني و شهرستاني تجليل از خيرين مدرسه ساز در سال جاري اشاره كرد و افزود: سال گذشته تعهدات خيرين مدرسه ساز در سراسر كشور حدود هفت هزار و 500 ميليارد ريال بوده كه امسال هر چند هنوز رقم نهايي مشخص نيست ولي تقريبا به بيش از 10 هزار ميليارد ريال رسيده است.
وي اظهار داشت: افزايش چشمگير تعهدات خيرين در حالي است كه امسال بيش از 11 هزار و 200 ميليارد ريال اعتبار دولتي نيز براي ايمن سازي و مقاوم سازي مدارس كشور اختصاص يافته است.
حافظي گفت: امسال بخش مهمي از تعهدات خيرين كشور، اهداي زمين در مناطق مختلف بوده كه هم مي توان در اين زمين ها مدرسه احداث كرد و هم در صورت نياز با تبديل به احسن كردن آن در جاي ديگري، زمين براي احداث واحد آموزشي تهيه كرد.
وي درباره عامل افزايش مشاركت مردم در مدرسه سازي گفت: با فرهنگ سازي، ذهنيت مردم را به سمت ارتقاي دانش فرزندانشان هدايت و تاكيد كرديم ركن اصلي ارتقاي علمي كشور، ارتقاي دانش، دانش آموزان است كه اين عاملي شد تا مردم در ساخت مدرسه، امسال مشاركت بيشتري داشته باشند.
حافظي خاطر نشان كرد، تعهدات خيرين شهر تهران و شهرستان هاي استان تهران امسال افزايش چشمگيري نسبت به سال پيش داشته به طوريكه در شهر تهران، امسال تعهد خيرين به يك هزار و 500 ميليارد ريال رسيده و در شهرستان هاي استان تهران نيز اين ميزان به يك هزار و 520 ميليارد ريال افزايش يافته است.
رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور تاكيد كرد، حدود 50 درصد از تعهدات خيرين شهر تهران اهداي زمين است كه در اغلب اين زمين ها مي توان مدرسه احداث كرد.