پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 

آموزگار با سابقه مدرسه خیر ساز کمیلیان منطقه یک تهران در زمینه پژوهش های آموزشی و فناوری های علمی در بخش تولید و محتوای دروس ریاضی و علوم رتبه اول استان تهران را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، «سعادت منش» آموزگار نمونه مدرسه خیرساز کمیلیان درباره این خبر توضیح داد : امروز یکی از ابزار و امکانات آموزشی در رشته علمی دانش آموزان استفاده از فناوری جدید از نوع نرم افزار و لوح فشرده است. در بخش پژوهش های آموزشی تولید و محتوای دروس ریاضی و علوم را مورد تحقیق و بررسی قرار دادم که مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت.
به گفته آموزگار مدرسه خیر ساز کمیلیان این نرم افزار آموزشی در اولین مرحله به صورت لوح فشرده دراختیار دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس هوشمند قرار می گیرد و در مرحله بعدی در بین دیگر مدارس توزیع می شود.