پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
دو دانش آموزان 13 ساله مدرسه خیر ساز کمیلیان در رقابتی نزدیک با دیگر دانش آموزان منطقه یک تهران در المپیاد تیزهوشان خوش درخشیدند و با کسب نمره و امتیاز عالی مجوز ادامه تحصیل در مدارس تیز هوش فرزانگان منطقه یک تهران را دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، این المپیاد هر ساله از سوی اداره آموزش و پرورش برگزاری می شود تا دانش آموزان نخبه و توانمند شناسایی شده و جذب مدارس تیز هوشان شوند.
امسال 30 نفر از دانش آموزان مدرسه خیر ساز کمیلیان در المپیاد تیز هوشان شرکت کرده بودند که از میان آنها، 2 دانش آموز 13 ساله به نام های «آیدا تیموری » و «فاطمه اسماعیل زاده » توانستند با کسب نمره و امتیاز مناسب به جمله دانش آموزان مدارس تیز هوشان فرزانگان بپیوندند. 
گفتنی است که مدارس فرزانگان زیر نظر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) فعالیت دارند.