پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، دانش آموزان مدرسه خیر ساز سادات گوشه منطقه ۶ در اولین سال تأسیس خود موفق به کسب رتبه اول شورای دانش آموزی مدرسه دراستان تهران و همچنین کسب رتبه های برتر در رشته های ورزشی شده اند. رتبه اول منطقه در شنای قورباغه و  رتبه دوم منطقه در رشته دو میدانی، پرش طول، کرال سینه و کرال پشت از جمله عنوان های به دست آمده  از سوی  دانش آموزان مدرسه خیرساز سادات گوشه است.