پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٣ اسفند ١٣٩٧
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، دانش آموزان مدرسه خیر ساز سادات گوشه منطقه ۶ در اولین سال تأسیس خود موفق به کسب رتبه اول شورای دانش آموزی مدرسه دراستان تهران و همچنین کسب رتبه های برتر در رشته های ورزشی شده اند. رتبه اول منطقه در شنای قورباغه و  رتبه دوم منطقه در رشته دو میدانی، پرش طول، کرال سینه و کرال پشت از جمله عنوان های به دست آمده  از سوی  دانش آموزان مدرسه خیرساز سادات گوشه است.