پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
 
موفقیت حتی یک دانش آموز آرامش را میهمان خانه هایمان می کند
عمل به وصیت همسر مرحومش "احمد حبیبی کلهرودی" قدم هایش در راه مدسه سازی را محکم تر کرد تا با شور و عشق شاهد شادی امکان تحصیل در چشمان دانش آموزان باشد.
گفت و گو با خانم فاطمه آقامیرزا را می خوانیم؛
انگیزه تان برای شرکت در امر مدرسه سازی چه بود؟
همسرم قبل از مرگش وصیت کرد مبلغی که از قبل کنار گذاشته بود در این راه هزینه کنم. من نیز با عشق و علاقه، هماهنگی های لازم برای مدرسه سازی با مجمع خیرین انجام دادم تا شاهد تحصیل دانش آموزان در این مدرسه باشم.
انتظارات شما به عنوان یک خیر مدرسه ساز چیست؟
از مسئولان انتظار دارم که مدارس خیری را در اسرع وقت ساخته و آماده بهره برداری کنند، چرا که سرعت بخشیدن در امر ساخت و ساز و تحویل آن در جهت ترغیب خیرین بسیار موثر است و چه بسا شخص من اگر اولین مدرسه خیری ام به صورت رسمی افتتاح شده بود سریعا احداث دومین مدرسه خیری را آغاز می کردم.
چه توصیه ای برای افرادی که تمکن مالی دارند اما لذت کار خیر را نچشیده اند دارید؟
توصیه می کنم حتما یک بار کار خداپسندانه مدرسه سازی را امتحان کنند به نظر من اگر از بین دانش آموزانی که در مدارس خیری شما تحصیل می کنند حتی یک نفر به مدراج عالی دست پیدا کند همین برای ما بس و چه بسا همین موضوع آرامش را مهمان خانه های شما می کند.