پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢ شهریور ١٣٩٨
 
به گزارش روابط عمومی: در دومین جلسه مجمع خیرین در راستای شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه استان ایلام با حضور نماینده موسسه خیریه صدر هاشمی برای ساخت یک مجتمع آموزشی 40 میلیارد تومانی توافق بعمل آمد. در این جلسه که باحضور جناب آقای دکتر ستاری پور نماینده موسسه محترم خیریه صدر هاشمی واعضای هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان ایلام ومدیران کل نوسازی وآموزش وپرورش ومعاونین آنها درمحل مجمع خیرین مدارس ساز استان ایلام برگزار گردید آقای دکتر ستاریپور نماینده محترم این موسسه مبلغ40 میلیارد تومان برای ساخت این مجتمع آموزشی در شهر ایلام قول مساعد دادند.