پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دو فوریت طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات را در دستور کار داشتند.

کوچکی نژاد نماینده رشت به عنوان یکی از طراحان این طرح در توجیه ارائه آن با قید دو فوریت اظهار داشت: مجلس هشتم مصوبه خوبی در خصوص بازسازی فضاهای آموزشی داشت و مجمع خیرین مدرسه ساز نیز توانستند کار بازسازی و ساخت و ساز فضاهای آموزشی را شروع کنند به طوریکه هم اکنون به میزان یک دوم هزینه ای که دولت برای تاسیس مدرسه می پردازد خیرین مدرسه ساز نیز در این حوزه هزینه می کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از 2 هزار 100 پرونده پروژه خیرین مدرسه ساز در دست احداث است که با تصویب این طرح خیرین مدرسه ساز امیدوار می شوند که مجلس و دولت در کنار آنها هستند و به آنها کمک می کنند.

به گزارش مهر، مخالفان با این دو فوریت معتقد بودند که طرح چنین موضوعی فوریت ندارد و حتی در صورت تصویب نیز به مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید نمی رسد.

پس از استماع سخنان موافق و مخالف نمایندگان مجلس با 158 رای موافق، 58 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 251 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت نکردند.

سپس مجلس برای یک فوریت رای گیری کرد و نمایندگان با 158 رای موافق، 48 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 252 نماینده حاضر یک فوریت آن را تصویب کردند.

به گزارش مهر، تصویب دو فوریت نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.

در صورت تصویب نهایی این طرح و بر اساس ماده واحده آن ازتاریخ تصویب این قانون کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورش وزارت آموزش و پرورش که حداقل 30 درصد هزینه ساخت آنها با تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استانها توسط خیرین مدرسه ساز تامین می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری ها و نیز از پرداخت کلیه هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب، بدون دریافت هرگونه وجهی تا اتصال و برقراری انشعابات به داخل مدارس و مراکز فوق معاف می شوند.

بر اساس تبصره این ماده واحده وزارتخانه های نیرو و نفت نیز موظف می شوند نسبت به برقراری انشعابات مربوط به متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه به مدارس و مناطق مذکور اقدام کنند.