پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومی اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان گیلان،مهندس مقدم در بازدید از پروژه های بخش لشت نشاء با بیان اینکه رعايت مقررات ایمنی ساختمان در ساخت و سازها در راستای ارتقاء سطح ایمنی مدارس ضروري است،افزود:در برنامه ریزی های ما ضرورت رعايت مقررات ایمنی ساختمان مورد توجه خاص قرار گرفته و مورد تاکید ماست.

وی تصریح نمود:با اجراي دقیق مقررات ایمنی ساختمان مي توان از ساخت و سازهاي غيراصولي و غيرمقاوم برای پپشگیری از خسارت حوادث غیرمترقبه جلوگیری بعمل آورد.

مهندس مقدم کم توجهی به ضوابط ایمنی در ساخت مدارس را خطرناک توصیف نمود و با تاکید بر اهمیت توجه به حفاظت و ایمنی در ساخت و سازهای مدارس استان،خواستار دقت نظر مهندسین ناظر در این زمینه شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رعایت کلیه دستورالعمل های فنی الزامی است،خواستار توجه بیشترمهندسین ناظربه ضوابط و مقررات ساخت و ساز،اصول معماری و دستورالعمل های فنی شد.

وی در پایان سخنانش اذعان داشت:مهندسان ناظر بایدضمن رعایت تمامی استانداردهای مربوطه، موارد تخلف در زمینه ضوابط ساخت و ساز را در اسرع وقت گزارش دهند.