پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 
ابلاغ مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس هرمزگان باحفظ سمت بعنوان مشاورمعاونت عمراني استانداري هرمزگان است.