پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
 
ابلاغ مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس هرمزگان باحفظ سمت بعنوان مشاورمعاونت عمراني استانداري هرمزگان است.