پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

کارشناسان تاسیسات در جهت ایجاد فضایی آرام در مهر ماه برای مدارس تلاش نمایند

مهندس رجائی: کارشناسان تاسیسات در جهت ایجاد فضایی آرام در مهر ماه برای مدارس تلاش نمایند.

 

 مدیرکل نوسازی مدارس در جمع کارشناسان، ناظرین و مهندسین واحد تأسیسات اداره کل نوسازی استان کرمان اظهار داشتند با تلاش های صورت گرفته در یکسال شروع دولت تدبیر و امید در بخش استانداردسازی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی مدارس، محیطی مطبوع را در زمستان در مدارس استان شاهد خواهیم بود.

مهندس رجائی یادآور شد که همه کارشناسان این بخش تمامی تلاش خود را در جهت اتمام پروژه ها تا قبل از بازگشایی مدارس معطوف دارند تا دانش آموزان استان در فضایی آرام و دلپذیر مشغول به تحصیل گردند.

مهندس رجائی همچنان ارائه گزارش روزانه از واحد تاسیسات در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه ها را خواستار شدند.