پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
 

مهندس رجائی: رویکرد جشنواره شانزدهم خیرین مدرسه ساز، تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی توسط خیرین است.

 

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در جمع عوامل اجرایی برگزاری جشنواره شانزدهم خیرین مدرسه ساز استان کرمان گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی، رویکرد جشنواره امسال ایجاد فضایی است که خیرین محترم بتوانند پروژه های نیمه تمام دولتی را تکمیل و به اسم دلخواه خود نام گذاری کنند.

مهندس رجائی با بیان اینکه خیرین برگزیدگانی هستند که سعادتمندان دنیا و آخرتند و انسان هایی که با از خود گذشتگی مأمنی می سازند سرشار از اخلاص که عمل خیرشان پایدار است، افزود: پروژه هایی که خیرین می توانند در تکمیل آن مشارکت کنند دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از 70 درصد هستند و خیرین با انتخاب و تکمیل آن می توانند در این امر مقدس مشارکت کنند.

وی افزود: ایجاد شناسنامه ای با ذکر مشخصات فنی و پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها جهت انتخاب خیرین محترم از جمله اقداماتی است که در جشنواره امسال لحاظ شده است.