پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومی نوسازی ایلام آقای مهندس سیدباقر مسلمی معاونت توسعه  مدیریت وپشتیبانی ومشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور در آئین افتتاح هنرستان 15 کلاسه حدید بانک اقتصاد نوین ؛مهمترین عامل توسعه علمی یک جامعه را معلم - متعلم ،فضا وتجهیزات آموزشی دانست.
مهندس مسلمی گفت: در بحث معلم امروزه الحمدوالله معلمین متعهد وباسواد و دلسوز در سطح کشور برای یاد گیری وآموزش دانش آموزان وجود دارد ودر بحث متعلم هم امروزه رشد دانش وعلمی دانش آموزان وجوانان ونوجوانان ونونهالان متعهد در کشور از وضعیت اول خیلی بهتر شده واز زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زمینه مشارکت دانش آموزان ودانشجویان در تمامی المپیاد ها فراهم نموده قله های ترقی ورشد را یکی پس از دیگری فتح مینمایند ودر کمتر المپیاد ویا مسابقات علمی بین المللی وجود دارد که جوانان این مرز وبوم در صدر آنان نباشند. و دربحث سوم که فضا وتجهیزان آن میباشد که تا قبل از انقلاب 55 هزار فضای آموزشی با سرانه حداکثرهر کلاس 55 متر مربع وجود داشت اما از آغاز تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی تا به امروز 106 هزار فضای آموزشی با سرانه هر کلاس درس 120 مترمربع ساخته شده است.
معاون توسعه وپشتیبانی سازمان در ادامه صحبتهایش به فضاهای آموزشی نیمه تمام در سطح کشور هم پرداخت وگفت در راستای سیاست دولت که بتصویب مجلس هم رسیده هدف سازمان نوسازی مدارس کشور تکمیل پروژه های نیمه تمام است که تعداد آنها به 6000 مدرسه میرسد و از حاج آقای فتحعلی رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین وهمکارانشان که برای تکمیل این پروژه عظیم وتعداد 6 پروژه دیگر مشارکت نمودند کمال تقدیر وتشکر داریم .
مهندس مسلمی سخنان پایانی خود را به تقدیر وتشکر ازمجموعه نوسازی مدارس استان ایلام وآموزش وپرورش استان ومجمع خیرین مدرسه ساز استان اختصاص داد وگفت من ومجموعه همکارانم در سازمان مرکزی به همه استانهای سراسر کشور سرکشی وبازدید میکنیم وهرجا که این سه راس مثلث یعنی آموزش وپرورش ونوسازی مدارس ومجامع خیرین استانی باهم هماهنگ وتعامل داشته باشند بسیار موفق وتاثیر گذار عمل میکنند که انصافا من وهمکارانم که درطول این مدت کوتاه در استان ایلام بسر میبریم هماهنگی و همدلی و تعامل و دلسوزی این سه ضلع مثلث در استان مشهود است واین زمینه برای کارهای بیشتر وقدمهای موثر ومفید تر وجود دارد.