پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوساز ي مدارس استان بوشهر مهندس عيسي نوشادي معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل نوسازي

مدارس استان بوشهر از جذب صددرصدي تخصيص اعتبارات اين اداره كل خبر داد.

عيسي نوشادي معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر بيان داشت اعتبارات تملك دارايي سرمايي اي

اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر در سال مالي 1392 اعم از استاني -دو درصد نفت و گاز -سفرمقام معظم رهبري- ماده 180 وملي

در مجموع بالغ بر 540 ميليارد ريال بوده كه از اين مبلغ حدود 303 ميليارد ريال تخصيص يافته است.

نوشادي افزود از كل اعتبارات فوق 56 درصد اعتبار تخصيص يافته كه با تلاشهاي مديركل محترم و همت همكاران گرامي و ذيحساب محترم

تمامي اعتبار تخصيص يافته جذب پروژه هاي عمراني شده است و خدا را شاكريم كه همچون سالهاي گذشته تمامي اعتبارات

تخصيص يافتخ جذب شده است.